Politika společnosti

Politika jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Politiku jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti ochrany zdraví při práci vytvořilo vedení společnosti s ohledem na vyslovené i předpokládané požadavky našich zákazníků, na dopady jednotlivých environmentálních aspektů, souvisejících s činnostmi společnosti a bezpečnost a ochranu pracovníků a veřejnosti.

Hlavním cílem společnosti pro zachování kontinuity podnikání je:

 • Trvale zlepšovat zavedený integrovaný řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Společnost ZKP Kladno, s.r.o. si je plně vědoma nutnosti uspokojování vyslovených i předpokládaných požadavků svých zákazníků a proto se snaží:

 • Poskytovat všem zákazníkům kvalitně rekonstruované, opravené nebo vystavěné komunikace a zelené plochy.
 • Spolupracovat se stálými zákazníky a dodavateli a vybudovat vzájemně výhodné partnerské vztahy.
 • Získávat nové zákazníky a dodavatele v regionu Středočeského kraje.
 • Poskytovat všem zákazníkům své služby rychle a spolehlivě.
 • Vyžadovat od všech zaměstnanců přesné dodržování pracovních postupů.
 • Poskytovat zaměstnancům solidní jednání a sociální zázemí.

Společnost ZKP Kladno, s.r.o. si je plně vědoma nutnosti ochrany životního prostředí pro zachování a rozvoj lidské společnosti a proto se snaží:

 • Dodržovat všechny platné právní a technické předpisy v oblasti životního prostředí a v případě nechtěného porušení činit všechny potřebné kroky k tomu, aby své činnosti dala do souladu s předpisy v co nejkratším čase.
 • Při realizaci jednotlivých staveb dodržovat všechny požadavky na ochranu životního prostředí stanovené projektovou dokumentací. S těmito požadavky seznámit i kooperující subdodavatele.
 • V oblasti znečišťování ovzduší plně dodržovat povinnosti související s nevyjmenovanými spalovacími zdroji a preventivní prohlídkou a odborným servisem plnit stanovené limity pro účinnost spalování.
 • Důsledně třídit vznikající odpad a následně nabízet zpracovatelům jako druhotnou surovinu.
 • Nemrhat energií a snižovat spotřebu přírodních zdrojů.

Společnost ZKP Kladno, s.r.o. si je plně vědoma nutnosti dodržovat předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární předpisy pro zabránění vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání u svých pracovníků i pro veřejnost a proto se snaží:

 • Dodržovat všechny platné právní a technické předpisy v oblasti BOZP a PO a v případě nechtěného porušení činit všechny potřebné kroky k tomu, aby své činnosti dala do souladu s předpisy v co nejkratším čase.
 • Při realizaci jednotlivých staveb dodržovat všechny požadavky na BOZP a PO stanovené projektovou dokumentací. S těmito požadavky seznámit i kooperující subdodavatele.
 • Neustále kontrolovat, vyhodnocovat rizika a jejich možné dopady na zdraví a bezpečnost zaměstnanců, plánovat a realizovat opatření vedoucí k odstranění nebo snížení těchto rizik
 • Neustále zkvalitňovat pracovní prostředí zaměstnanců a zlepšovat jejich informovanost.

Potřebujete více informací o našich službách?

Neváhejte nás kontaktovat ještě dnes

NAŠE SLUŽBY

ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

Čištění ploch a komunikací, běžné vysprávky ploch a komunikací, nátěry komunikací...

Více informací
STAVEBNÍ VÝROBA
STAVEBNÍ VÝROBA

Společnost ZKP Kladno, s.r.o. je jedním z předních dodavatelů zákaznicky vyhledávaných...

Více informací

Projekty

Výstavba, rekonstrukce a správa komunikací | ZKP Kladno, s.r.o.