Údržba komunikací

Činnosti:

  • Čištění ploch a komunikací
  • Běžné vysprávky ploch a komunikací
  • Nátěry komunikací
  • Opravy komunikací a příslušenství
  • Dopravní značení
  • Řezy a průklesty stromů a keřů